Istoria constructiilor

Înainte de restaurare
 

Casa cu sindrilã în anul 2009

Casa cu sindrilã
Pe partea dreaptã a intrãrii în curtea interioarã se aflã una dintre cele mai vechi si frumoase case din cetatea medievalã a municipiului Sighisoara, asa numita Casa cu sindrilã, singura clãdire din oras al cãrui acoperis este construit din sindrilã.
Istoria constructiilor dateazã din secolul al 14-lea, însã prima mentionare documentarã în forma sa actualã a avut loc abia în anul 1729. Un contract de vânzare-cumpãrare cu acest an a fost descoperit sub podeaua salonului vitei de vie din primul etaj al clãdirii, în urma lucrãrilor de restaurare din 2001. 
La începutul secolului al 18-lea Casa cu sindrilã a fost reconstruitã: Elementele stilului gotic târziu si influentele renascentiste au fost îmbinate intr-un mod armonios specific sighisorean.
Despre aceastã îmbinare mãrturisesc tavanul salonului vitei de vie, care astãzi este folosit ca salã de seminar, si usile colorate din primul etaj.


Pe partea stângã a intrãrii se aflã o casã, care în prima jumãtate al secolului 20 a fost folositã drept cantinã pentru sãraci. Acoperisul însã se întinde asupra a douã unitãti de locuit, una dintre ele apartinând bisericii evanghelice Sighisoara. Casa din partea din spate a curtii a fost folositã ca spãlãtorie si depozit, având aceeasi întrebuintare si în ziua de azi.

Se pare cã pe baza istoriei, clãdirile sunt predestinate în mod simbolic pentru un hostel de tineret si pentru o asociatie, care promoveazã dialogul intercultural.

În anul 1927 clãdirile au fost lãsate mostenire bisericii evanghelice A.B. Sighisoara, care începând cu anul 2001 le-a închiriat Asociatiei Centrul Educational Interetnic pentru Tineret.

În perioada comunismului diferiti chiriasi au locuit în aceste clãdiri, care au suportat unele modificãri pentru a gãzdui cât mai multe familii. Mereu vin oameni la noi care ne mãrturisesc cã ar fi crescut aici.

Pentru alte informatii am fi recunoscãtori.