Istorie & Concept

 
Burg Hostel este o institutie a Asociatiei Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara(ibz).

Complexul de clãdiri medievale a fost restaurat între anii 2000-2003 cu ajutorul Guvernului R.F. Germania, prin Institutul pentru Relatii Culturale Externe (ifa) din Stuttgard, în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa Centrala si de Sud-Est. Profitul obtinut prin burg hostel si restaurantul acestuia este folosit pentru activitãtile Asociatiei Centrul Educational Interetnic pentru Tineret. 

Ibz actioneazã pe plan national si international. Cel mai important proiect al asociatiei este organizarea Festivalului Intercultural "ProEtnica - Zilele Comunitãtilor Etnice din România", care are loc începând cu anul 2001 în fiecare an, în a doua jumãtate a lunii august. 
 
 Obiectivul general al asociatiei este de a promova dialogul si interactiunea dintre oameni, pentru o mai bunã cunoastere, acceptare si valorificare în societate a specificului etnocultural al fiecãruia.
Acest obiectiv dorim sã îl atingem prin urmãtoarele obiective specifice:
 

1. Organizarea de programe educationale pentru tineret;

2. Organizarea de programe culturale;

3. Organisarea de programe civice;

4. Asistentã socialã cu accent pe formarea si integrarea profesionalã a tinerilor dezavantajati social.